yuancheng saichuang company

yuancheng saichuang company
Type: Trading Company
Country:  China (Mainland)
City: wuhan
Address: 496zhongshang road
Tel: 86-027-50756206
Fax: 86-027-
 
Product
Vitamin B12 cas:
Vitamin B12
Shikimic acid cas:138-59-0
Shikimic acid
D-Glucurone cas:
D-Glucurone
Dexamethasone cas:50-02-2
Dexamethasone
Chlormequat chloride cas:999-81-5
Chlormequat chloride
Roxarsone cas:
Roxarsone
imonin cas:
imonin
Genipin cas:
Genipin
Ethyl isobutyrate cas:97-62-1
Ethyl isobutyrate
Sodium-t-amylate cas:14593-46-5
Sodium-t-amylate
   
Company: yuancheng saichuang company
Name: Ms.Christian
Telephone: 86-027-50756206
Fax: 86-027-
Address: 496zhongshang road
country: China (Mainland)
City: wuhan